De ex-patriate regeling

De regeling is bedoeld voor ex-patriates; werknemers die voorafgaand aan de aanvaarding van een lokale dienstbetrekking voor een periode van ten minste 5 jaren in het buitenland hebben gewoond. De regeling maakt het mogelijk om bepaalde salarisbestanddelen onbelast te laten. Het belangrijkste voordeel van de regeling is dat een netto overeengekomen salaris niet hoeft te worden gebruteerd.