Besloten vennootschap

De naamloze vennootschap (of: n.v.) en de besloten vennootschap (of: b.v.) zijn de meest voorkomende rechtsfiguren voor bedrijfsactiviteiten. Daarbij verdient opmerking dat hoewel de vorm van deze n.v. en b.v. in grote mate overeenkomt met de n.v. en de b.v. naar Nederlands recht, de hier besproken vennootschappen zijn opgericht naar het burgerlijk recht van Curaçao, St. Maarten of de BES eilanden.