Basis verzekering ziektekosten

Zoals onlangs bekend is geworden, is het stelsel van ziektekosten op Curaçao met ingang van 1 februari 2013 grondig gewijzigd. De uiteenlopende wijze waarop de meeste inwoners tegen ziektekosten waren verzekerd, met onder andere de PP-kaart, de ziekteverzekering voor werknemers en de regeling voor ambtenaren, zijn nu samengebracht onder de Basisverzekering ziektekosten (de BVZ). In het algemeen geldt dat wie een particuliere ziektekostenverzekering heeft niet onder de BVZ valt.


De leeftijd waarop men recht heeft op een AOV uitkering is met ingang van 1 maart 2013 verhoogd van 60 naar 65 jaar. Er is een beperkte overgangsregeling voor wie op die datum 57 jaar of ouder is. Daarnaast is de premie verhoogd.


De wijzigingen van de BVZ en de AOV hebben gevolgen voor vrijwel iedereen op Curaçao en betekenen ook een forse lastenverzwaring voor zowel werkgevers als werknemers. In bijgaande nieuwsflits noemen wij de belangrijkste aspecten en gaan daarna kort in op enkele bijzonderheden en aandachtspunten.