Local Press room Dutch Caribbean

Press Releases Curaçao 2011
Willemstad – 14 december 2011 – PwC: “wees voorbereid op FATCA”. Op 18 maart 2010 heeft de Verenigde Staten de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aangenomen. Deze wet heeft tot doel om Amerikaanse belastingontduikers, die hun vermogen buiten Amerika bij financiële instellingen hebben ondergebracht, op te sporen. Volledige beschrijving

Donderdag 24 november 2011 - “Caribisch Nederland let op uw saeck”. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 uit vier landen: Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Daardoor veranderen ook de fiscale betrekkingen tussen deze landen. De Caribische landen van het Koninkrijk doen er verstandig aan gezamenlijk op te trekken in de onderhandelingen met ‘grote broer’ Nederland om tot een optimaal nieuw fiscaal ‘verdrag’ te komen. Volledige beschrijving

Thursday November 24, 2011 - “Caribisch Nederland let op uw saeck”. (Dutch Caribbean, watch your affairs). Since the constitutional changes of October 10, 2010, the Kingdom of the Netherlands has consisted of four countries: Aruba, Curaçao, the Netherlands, and St. Maarten. Consequently, fiscal relations between these countries have also changed.  The Caribbean countries of the Kingdom would be wise to join hands in the negotiations with “big brother” the Netherlands to arrive at an optimal new fiscal “agreement”. Read more

Vrijdag 21 oktober 2011 - PwC houdt seminar “samenwerken of concurreren” . BRK, Belastingplan 2011 van Curaçao en onzakelijke lening besproken. Volledige beschrijving